NX 350 F Sport

Ngoại thất: White Nova Glass Flake
Từ: 3,130,000,000 VNĐ

NX 350 F SPORT

Mẫu xe NX 350 F SPORT là sản phẩm của quá trình chế tác mang tinh thần táo bạo và sở hữu độ cơ động chuẩn xác