RX 350 F Sport

Ngoại thất: Heat Blue Contrast Layering
Từ: 4,720,000,000 VNĐ

TƯỢNG TRƯNG CHO TINH THẦN CHINH PHỤC MỌI THỬ THÁCH CỦA LEXUS, RX LÀ SỰ KẾT HỢP HÀI HÒA GIỮA VẺ ĐẸP HIỆN ĐẠI VÀ KHẢ NĂNG VẬN HÀNH THÚ VỊ MANG “DẤU ẤN TRẢI NGHIỆM LÁI LEXUS”